Rapport om fyllningsmaterial

Bisfenol A i dentala material

Sedan Livsmedelsverkets larmrapporter om bisfenol A i olika plastprodukter, exempelvis tandfyllningsmaterial har många tandläkare fått frågor om riskerna med fyllnadsmaterial som innehåller ämnet. Socialstyrelsen har nu gjort en kartläggning av bisfenol A.  

Socialstyrelsen har lämnat en ny kartläggning av vetenskapliga studier gällande bisfenol A i dentala material. Kartläggningen visar bland annat att det ännu inte finns några studier som påvisar negativa hälsorelaterade effekter i människa orsakade av Bisfenol A från resinbaserade dentala material.

De kliniska studier som kartläggningen omfattar visar att endast små mängder Bisfenol A kan frisättas till saliv och detekteras i urin från patienter med resinbaserade dentala material. De uppmätta mängderna minskar efter det första dygnet. In vitro-studier visar att den estimerade läckaget av bisfenol A från fyllningar och fissurförseglingar under det första dygnet har god marginal till det tolererbara dagliga intaget (5 µg per kg kroppsvikt och dag, EFSA 2014). Det saknas dock kliniska studier för att kunna bedöma mängden bisfenol A som en patient exponeras för genom dentala material på kort och lång sikt.

Vidare framgår av kartläggningen att det i några få studier har visats att det går att minska frisättningen av bisfenol A från nygjorda fyllningar genom efterbehandling, exempelvis polering med pimpsten. Studierna kan dock inte ge några indikationer om vad en efterbehandling har för effekt på den sammanlagda mängden bisfenol A som patienten exponeras för efter behandlingen.

Till Socialstyrelsens rapport

Alltså inget att oroa sig för! :-)